Onze leerlingen getuigen

Aan het einde van de opleiding, vult iedere leerling een evaluatie in van haar opleiding.

Zie hieronder enkele getuigenissen.

+

Dr Jan B.

2490 Balen

Bij deze kan ik U meedelen dat wij Mevr. Conny R. hebben aangeworven. Hoogachtend.

+

Dr S. V.S.

9000 Gent

Met dit schrijven laat ik U weten dat Mevr. Ann V. bij ons in dienst is getreden. Met vriendelijke groeten

+

Dr L. R.

3800 Sint-Truiden

Verscheidene mensen, die bij U hun opleiding gekregen hebben, hebben ons gecontacteerd.

Hieruit hebben wij Mevr Yolanda D. weerhouden om onze vacature op te vullen. Hopende U met deze gegevens van dienst te zijn geweest en steeds verder te uwer beschikking voor verdere informatie, danken wij U nogmaals voor uw hulp bij onze keuze van een secretaresse. Met de meeste hoogachting.

+

Dr Bernard H.

8000 Brugge

Zoals beloofd fax ik U de gegevens door van de persoon die bij ons een contract kreeg als medische secretaresse : Mevr. Inge C..Wij danken U alvast voor Uw medewerking in onze zoektocht. Met vriendelijke groeten.

+

Dr. Cyril A.

1060 Brussel

Ik wens jullie te danken voor de actieve medewerking in het zoeken van een medische secretaresse die momenteel een stage uitvoert in onze polykliniek.

Alle personen die zich hebben voorgesteld waren zeer enthousiast en vol bekwaamheid (zeer bevoegd).

Onze keuze was bijgevolg niet gemakkelijk en ik ben er zeker van dat alle andere kandidaten geen moeilijkheden zullen hebben een job te vinden bij een werkgever.

Indien wij de gelegenheid hebben zullen wij niet nalaten U aan te bevelen bij andere collega’s die personeel nodig hebben.

Wij zullen U contacteren om U op de hoogte te houden van de evolutie van de gekozen kandidaat en in de toekomst voor eventuele andere aanwervingen. "

+

Virginie G.

Ik wil eerst en vooral vermelden dat de 12 boeken interessant zijn en ik dank de persoon/ personen die ze gemaakt heeft/hebben.

Daarna wil ik ook heel de ploeg van het KVC hiervoor bedanken die mij toegestaan heeft studies te hernemen die ik niet zou hebben kunnen volgen op een andere manier.

Spijtig genoeg weten de mensen niet dat het volgen van een thuiscursus even moeilijk is dan een cursus op school…

Om te eindigen zou ik een 20/20 geven aan het Kultuur- en Vormingscentrum en nogmaals bedankt.

Ik hoop U in de nabije toekomst te ontmoeten en ik zal heel trots zijn wanneer ik mijn diploma zal behaald hebben. "

+

Marie-France B.

Ik heb, vier jaar geleden, een opleiding gevolgd van medische secretaresse bij het Kultuur- en Vormingscentrum.

Na de opleiding werd ik aangeworven in een kliniek en sinds 2 april ben ik dienstverantwoordelijke geworden. Geen enkele dag heb ik betreurd uw cursus te hebben gevolgd !

Dit gezegd, moet ik nog beroep doen op jullie diensten om de volgende reden : wij hebben personeel nodig om vervangingen te doen gedurende enkele maanden : hebt U in uw bestand van leerlingen geldige, serieuze en bevoegde kandidaten die geïnteresseerd zouden zijn voor deze job van bepaalde duur ?

+

Dominique D .

1170 Brussel

" Ik wilde jullie deze brief schrijven om jullie van harte te danken voor de betrouwbaarheid, de doeltreffendheid en de vriendelijkheid vanwege het personeel van het Kultuur- en Vormingscentrum gedurende al de vormingsmaanden van medisch secretariaat.

Ik heb ook heel veel waardering voor de kwaliteit van de opvolging van de leerlingen hetzij voor de huistaken, hetzij voor de organisatie van het examen en de plaatsingsdienst die jullie voorzien.

Met beleefde groeten."

+

Christel V.

" De laatste twee jaar ontving ik van U meerdere brieven met daarin werkaanbiedingen.

Bij deze wil ik U laten weten dat ik een job heb sinds zes maanden, dus het is onnodig mij nog werkaanbiedingen toe te sturen. Ik wil U ook danken voor Uw rechtstreekse en onrechtstreekse hulp die jullie mij bezorgd hebben.

Inderdaad de vele begrippen, beginselen die ik bij U geleerd heb en een stage in de praktijk, die ik gevonden had, hebben mij geholpen om vlug een job te vinden…

Ik hoop dat anderen dezelfde kans zullen hebben dan ik, evenals dezelfde moed om de cursus te beëindigen.

Dank U voor Uw aanmoedigingen tijdens onze tocht naar een job !"

+

Christel. R.

Naar aanleiding van de advertentie die U mij toegestuurd hebt, heb ik het genoegen U te melden dat ik aangeworven ben in hoedanigheid van medische secretaresse bij Dr S.

Tegelijkertijd wil ik U danken voor Uw hulp betreffende de opvolging van de loopbaan van Uw leerlingen. Met dank.

+

Dominique D.

1170 Brussel

Ik wilde jullie deze brief schrijven om jullie van harte te danken voor de betrouwbaarheid, de doeltreffendheid en de vriendelijkheid vanwege het personeel van het Kultuur- en Vormingscentrum gedurende al de vormingsmaanden van medisch secretariaat.

Ik heb ook heel veel waardering voor de kwaliteit van de opvolging van de leerlingen hetzij voor de huistaken, hetzij voor de organisatie van het examen en de plaatsingsdienst die jullie voorzien.

Met beleefde groeten. "

+

Laurence A.

1180 Brussel

Bij deze wil ik U van harte danken voor uw hulp bij het zoeken naar een job voor mij. Ik dacht niet zo'n goede job zo vlug te vinden ! Uw plaatsingsdienst voor de leerlingen wordt zeer gewaardeerd.

Ik wil U nogmaals danken. Met beleefde groeten. "

+

Marie-France B.

Ik heb, vier jaar geleden, een opleiding gevolgd van medische secretaresse bij het Kultuur- en Vormingscentrum.

Na de opleiding werd ik aangeworven in een kliniek en sinds 2 april ben ik dienstverantwoordelijke geworden. Geen enkele dag heb ik betreurd uw cursus te hebben gevolgd !

Dit gezegd, moet ik nog beroep doen op jullie diensten om de volgende reden : wij hebben personeel nodig om vervangingen te doen gedurende enkele maanden : hebt U in uw bestand van leerlingen geldige, serieuze en bevoegde kandidaten die geïnteresseerd zouden zijn voor deze job van bepaalde duur ?

+

Yvette L.

1080 Brussel

Ik had U reeds lang geleden moeten schrijven om U te danken voor alle werkaanbiedingen die U mij toegestuurd heeft. Inderdaad, de job die ik nu uitoefen komt van een aanbieding die U mij toegestuurd heeft.

Ik werk nu sinds 2 jaar in de hoedanigheid van medische secretaresse in de kliniek, dienst gynaecologie en begin volgend jaar krijg ik een contract van onbepaalde duur.Getuigenissen

Zoals beloofd fax ik U de gegevens door van de persoon die bij ons een contract kreeg als medische secretaresse : Mevr. Inge C..Wij danken U alvast voor Uw medewerking in onze zoektocht. Met vriendelijke groeten.

Dr Bernard H. - 8000 Brugge

Naar aanleiding van de advertentie die U mij toegestuurd hebt, heb ik het genoegen U te melden dat ik aangeworven ben in hoedanigheid van medische secretaresse bij Dr S.
Tegelijkertijd wil ik U danken voor Uw hulp betreffende de opvolging van de loopbaan van Uw leerlingen. Met dank.

Christel. R.

Bij deze wil ik U van harte danken voor uw hulp bij het zoeken naar een job voor mij. Ik dacht niet zo'n goede job zo vlug te vinden ! Uw plaatsingsdienst voor de leerlingen wordt zeer gewaardeerd.
Ik wil U nogmaals danken. Met beleefde groeten.

Laurence A. - 1180 Brussel

Zie alle getuigenissen

Kultuur- en Vormingscentrum is gespecialiseerd in het opleiden van medische secretaressen in het afstandsonderwijs.

Wettelijke vermeldingen - Credit - sitemap - Contact