EEN UNIEKE ERVARING IN EEN OPLEIDING VOOR MEDISCH SECRETARIAAT

Sedert 25 jaar is het Kultuur- en Vormingscentrum gespecialiseerd in de opleiding van het medisch secretariaat.

De leerlingen van het Kultuur- en Vormingscentrum worden begeleid van in het begin tot het einde van hun opleiding. De inhoud van het programma wordt regelmatig aangepast aan de evolutie in de medische sector. Het team wordt bijgestaan door professionele raadgevers, die hun beroep op dit terrein uitoefenen.

De waarde van ons onderwijs steunt op twee fundamentele vereisten:

  • Zij zijn - elk op hun eigen terrein - bekwame beroepslui, echte professionelen : artsen, psychologen, experten in administratief beheer, enz... met een jarenlange ervaring. Hun onderwijsmethode is werkelijk op de praktijk gericht en niet louter theoretisch.
  • Tussen U en uw leraars is er, het Kultuur- en Vormingscentrum, met een efficiënte en vlugge organisatie die er voor zorgt dat uw cursussen regelmatig en op tijd toekomen, die toezicht houdt op uw dossier, die uw huistaken ontvangt en deze onmiddellijk doorstuurt naar de verantwoordelijken, die onmiddellijk antwoorden op al uw vragen, in het kort die U zorgvuldig volgen tot het einde van uw studie.


Getuigenissen

Zoals beloofd fax ik U de gegevens door van de persoon die bij ons een contract kreeg als medische secretaresse : Mevr. Inge C..Wij danken U alvast voor Uw medewerking in onze zoektocht. Met vriendelijke groeten.

Dr Bernard H. - 8000 Brugge

Naar aanleiding van de advertentie die U mij toegestuurd hebt, heb ik het genoegen U te melden dat ik aangeworven ben in hoedanigheid van medische secretaresse bij Dr S.
Tegelijkertijd wil ik U danken voor Uw hulp betreffende de opvolging van de loopbaan van Uw leerlingen. Met dank.

Christel. R.

Bij deze wil ik U van harte danken voor uw hulp bij het zoeken naar een job voor mij. Ik dacht niet zo'n goede job zo vlug te vinden ! Uw plaatsingsdienst voor de leerlingen wordt zeer gewaardeerd.
Ik wil U nogmaals danken. Met beleefde groeten.

Laurence A. - 1180 Brussel

Zie alle getuigenissen

Kultuur- en Vormingscentrum is gespecialiseerd in het opleiden van medische secretaressen in het afstandsonderwijs.

Wettelijke vermeldingen - Credit - sitemap - Contact