Medische secretaresse (Opleiding)

De medische secretaresse heeft een essentiële functie. In elke medische organisatie is zij onmisbaar en als het ware de spil van de administratie : zij is de rechtstreekse medewerkster van de arts in het administratief beheer van zijn/haar praktijk; zij is niet weg te denken uit de administratie van een hospitaal, een polykliniek of een organisme van de ziekteverzekering. Zij heeft niet alleen mooie toekomstperspectieven maar ook de persoonlijke voldoening een vak uit te oefenen dat bijzonder verrijkend is op menselijk vlak. Haar werkmilieu is zeer hoogstaand en beschaafd en haar taken zeer afwisselend. Haar taken zijn niet louter administratief, maar zeer uiteenlopend.

Daar zij ondermeer ook instaat voor het onthaal van de patiënten vooraleer zij de spreekkamer van de geneesheer betreedt, is haar rol ook zeer sociaal gericht, wat zeker goed past bij de vrouwelijke ingesteldheid.

Hoe kunt U medisch-sociale secretaresse worden ?

Vier tot vijf uur per week volstaan om de cursus tot een goed einde te brengen. Onze cursus is bestemd voor personen die, zoals U, in een korte tijd, een interessant en goed betaald beroep willen aanleren.

U studeert één cursus per maand

Kultuur- en Vormingscentrum heeft de volledige opleiding ingedeeld in 12 delen. U beschikt in principe over een volledige maand om één deel in te studeren en de bijhorende taak te maken. Ieder deel werd opgesteld door een specialist terzake. Elk deel is samengebundeld op een zeer bevattelijke wijze. U zult merken dat de studie geenszins een vervelende opgave wordt, maar integendeel een aangename en interessante ontspanning.

Uw huistaken

Na het doornemen van elke cursus wordt U gevraagd één of meerdere huistaken te maken over het behandelde onderwerp, om te kunnen oordelen of U de leerstof voldoende geassimileerd hebt. De vragen van deze oefening of oefeningen staan gegroepeerd halfweg de cursus en op het einde van de cursus. Uw taak bestaat erin ze schriftelijk te beantwoorden en ze ons toe te sturen. Ze zullen door de betrokken leraar nagezien en verbeterd worden.

U ondervindt een moeilijkheid in een cursus, wat te doen ?

Heel eenvoudig. Leg het probleem schriftelijk voor aan uw leraar, samen met uw huistaak. Aarzel ook niet telefonisch vragen te stellen over één of ander onderdeel van de cursus dat voor U niet zo duidelijk zou zijn.

Pedagogische bijeenkomsten

Elke tweede en derde zaterdag van de maand organiseert de school een pedagogische bijeenkomst. Tijdens deze vergaderingen kan er van gedachte gewisseld en gediscussieerd worden rond een bepaald thema in verband met de cursus. U kunt rechtstreeks vragen stellen omtrent de cursus, of simpelweg kennis maken met andere leerlingen. Deelname aan deze "open-deur-dagen" is facultatief, zeker leerrijk en interessant , maar niet absoluut noodzakelijk om uw studie tot een goed einde te brengen.

De bekroning van uw studie

Zodra U alle huistaken heeft gemaakt, zult U uitgenodigd worden op de eerstvolgende examenzitting die elk kwartaal plaatsvindt te Brussel.

Getuigenissen

Zoals beloofd fax ik U de gegevens door van de persoon die bij ons een contract kreeg als medische secretaresse : Mevr. Inge C..Wij danken U alvast voor Uw medewerking in onze zoektocht. Met vriendelijke groeten.

Dr Bernard H. - 8000 Brugge

Naar aanleiding van de advertentie die U mij toegestuurd hebt, heb ik het genoegen U te melden dat ik aangeworven ben in hoedanigheid van medische secretaresse bij Dr S.
Tegelijkertijd wil ik U danken voor Uw hulp betreffende de opvolging van de loopbaan van Uw leerlingen. Met dank.

Christel. R.

Bij deze wil ik U van harte danken voor uw hulp bij het zoeken naar een job voor mij. Ik dacht niet zo'n goede job zo vlug te vinden ! Uw plaatsingsdienst voor de leerlingen wordt zeer gewaardeerd.
Ik wil U nogmaals danken. Met beleefde groeten.

Laurence A. - 1180 Brussel

Zie alle getuigenissen

Kultuur- en Vormingscentrum is gespecialiseerd in het opleiden van medische secretaressen in het afstandsonderwijs.

Wettelijke vermeldingen - Credit - sitemap - Contact