Medische secretaresse (Het vereiste niveau)

TOELATINGSVOORWAARDEN TOT DE CURSUS MEDISCHE SECRETARESSE

Leeftijd

Is zonder belang, vermits onze cursus bevattelijk is voor vrijwel elke graad van maturiteit.

Opleidingsniveau

Als U reeds een degelijke basis heeft, des te beter. Maar het lager middelbaar volstaat. Welke opleiding U ook genoten heeft, wij vragen een bekwaamheidstest te willen afleggen die ons zal toelaten te oordelen of U in staat bent de cursus te volgen.

Getuigenissen

Zoals beloofd fax ik U de gegevens door van de persoon die bij ons een contract kreeg als medische secretaresse : Mevr. Inge C..Wij danken U alvast voor Uw medewerking in onze zoektocht. Met vriendelijke groeten.

Dr Bernard H. - 8000 Brugge

Naar aanleiding van de advertentie die U mij toegestuurd hebt, heb ik het genoegen U te melden dat ik aangeworven ben in hoedanigheid van medische secretaresse bij Dr S.
Tegelijkertijd wil ik U danken voor Uw hulp betreffende de opvolging van de loopbaan van Uw leerlingen. Met dank.

Christel. R.

Bij deze wil ik U van harte danken voor uw hulp bij het zoeken naar een job voor mij. Ik dacht niet zo'n goede job zo vlug te vinden ! Uw plaatsingsdienst voor de leerlingen wordt zeer gewaardeerd.
Ik wil U nogmaals danken. Met beleefde groeten.

Laurence A. - 1180 Brussel

Zie alle getuigenissen

Kultuur- en Vormingscentrum is gespecialiseerd in het opleiden van medische secretaressen in het afstandsonderwijs.

Wettelijke vermeldingen - Credit - sitemap - Contact