Medische secretaresse (Tewerkstellingsmogelijkheden)

Verscheidene tewerkstellingsmogelijkheden.

Tegenwoordig merkt men een belangrijke toename van medische kabinetten, centra voor hospitalisatie, klinieken, laboratoria, rusthuizen, mutualiteiten en kinderdagverblijven.

Tewerkstellingsmogelijkheden bestaan dus voor een medisch-sociaal secretaresse over heel België.

De spil in elke medische organisatie.

De gezondheidszorg neemt tegenwoordig een zeer belangrijke plaats in binnen de sociale voorzieningen van een natie.

Het is duidelijk dat het medisch secretariaat beantwoordt aan een behoefte die nog zal toenemen naarmate de sociale geneeskunde ook nog meer uitbreiding zal kennen. Deze zekerheid is een niet te onderschatten waarborg voor de toekomstmogelijkheden en financiële voordelen van de medisch-sociale secretaresse

Getuigenissen

Zoals beloofd fax ik U de gegevens door van de persoon die bij ons een contract kreeg als medische secretaresse : Mevr. Inge C..Wij danken U alvast voor Uw medewerking in onze zoektocht. Met vriendelijke groeten.

Dr Bernard H. - 8000 Brugge

Naar aanleiding van de advertentie die U mij toegestuurd hebt, heb ik het genoegen U te melden dat ik aangeworven ben in hoedanigheid van medische secretaresse bij Dr S.
Tegelijkertijd wil ik U danken voor Uw hulp betreffende de opvolging van de loopbaan van Uw leerlingen. Met dank.

Christel. R.

Bij deze wil ik U van harte danken voor uw hulp bij het zoeken naar een job voor mij. Ik dacht niet zo'n goede job zo vlug te vinden ! Uw plaatsingsdienst voor de leerlingen wordt zeer gewaardeerd.
Ik wil U nogmaals danken. Met beleefde groeten.

Laurence A. - 1180 Brussel

Zie alle getuigenissen

Kultuur- en Vormingscentrum is gespecialiseerd in het opleiden van medische secretaressen in het afstandsonderwijs.

Wettelijke vermeldingen - Credit - sitemap - Contact