Secrétaire médicale (cours)

Organisatie van de cursussen

Organisatie van de cursussen

Gebaseerd op de meest moderne methodes is het onderwijs, voorgesteld door het Kultuur- en Vormingscentrum, zeer klaar en duidelijk , zonder ingewikkeldheid en dit laat U toe zeer vlug de medische termen te leren.

Ieder boek dat U wordt toegestuurd heeft een specifiek onderwerp. Op het einde van iedere les heeft U een test en dit laat U toe te kijken hoe uw evolutie van uw kennis verloopt.

Het belangrijke van onze organisatie

Na het doornemen van elke cursus wordt U gevraagd één of meerdere huistaken te maken over het behandelde onderwerp, om te kunnen oordelen of U de leerstof voldoende geassimileerd hebt. De vragen van deze oefening(en) staan gegroepeerd halfweg de cursus en op het einde van de cursus.

Uw taak bestaat erin ze schriftelijk te beantwoorden en ze ons toe te sturen. Ze zullen door de betrokken leraar nagezien en verbeterd worden

.

De bekroning van uw studie

na uw studie, zal de school U het diploma van medische secretaresse afleveren.

ONS PROGRAMMA OMVAT DE VOLGENDE ONDERWERPEN :

Deel 1 : Geschiedenis van de geneeskunde

Een boeiend overzicht van de geneeskunde door de eeuwen heen. Alles wat u moet weten over de evolutie van de geneeskunde, die een ingewikkelde wetenschap is geworden.

Deel 2 : Anatomie I

Een onmisbaar gedeelte voor een medische secretaresse. Duidelijk voorgesteld met talrijke illustraties. Ook wanneer U uit een geheel andere studierichting komt zal de studie ervan niet te zwaar zijn.

Deel 3 : Anatomie II

Een vervolg op deel 2.

Deel 4 : Medische terminologie

Een bijzonder interessante cursus, die U vertrouwd zal maken met de voor U waarschijnlijk onbegrijpelijke termen van de medische wereld. De studie van deze medische terminologie is op een zeer eenvoudige en bevattelijke wijze samengebracht.

Deel 5 : Inleiding tot de geneeskunde

De voornaamste aandoeningen. Een heldere en beknopte uiteenzetting van de begrippen die een medische secretaresse moet kennen inzake de grondslagen van de geneeskunde.

Deel 6 : Hygiëne

Externe factoren, besmettingsrisico's, voedingshygiëne, sociale hygiëne (inentingen, preventieve acties, enz).

Deel 7 :Gids van de gezondheid

Een praktische gids om de reglementeringen van de Sociale Zekerheid te begrijpen en toe te passen. Een zeer duidelijke en eenvoudige uiteenzetting van een toch ingewikkelde materie.

Deel 8 : De medische informatica

Ook in de medische wereld is de informatica doorgedrongen. Het is een onschatbaar beleidsinstrument voor de artsen en de geneeskundige instellingen. Ook een medische secretaresse moet hiermee kunnen omgaan.

Deel 9 : Psychologie van de zieke

Psychologie is zeker een moeilijk vak. De verdienste van dit deel is, dat deze toch niet gemakkelijke leerstof zeer helder en eenvoudig uiteengezet wordt.

Deel 10 : Kantoorregeling

Toepassing van de administratie in de medisch-sociale sector.

Getuigenissen

Zoals beloofd fax ik U de gegevens door van de persoon die bij ons een contract kreeg als medische secretaresse : Mevr. Inge C..Wij danken U alvast voor Uw medewerking in onze zoektocht. Met vriendelijke groeten.

Dr Bernard H. - 8000 Brugge

Naar aanleiding van de advertentie die U mij toegestuurd hebt, heb ik het genoegen U te melden dat ik aangeworven ben in hoedanigheid van medische secretaresse bij Dr S.
Tegelijkertijd wil ik U danken voor Uw hulp betreffende de opvolging van de loopbaan van Uw leerlingen. Met dank.

Christel. R.

Bij deze wil ik U van harte danken voor uw hulp bij het zoeken naar een job voor mij. Ik dacht niet zo'n goede job zo vlug te vinden ! Uw plaatsingsdienst voor de leerlingen wordt zeer gewaardeerd.
Ik wil U nogmaals danken. Met beleefde groeten.

Laurence A. - 1180 Brussel

Zie alle getuigenissen

Kultuur- en Vormingscentrum is gespecialiseerd in het opleiden van medische secretaressen in het afstandsonderwijs.

Wettelijke vermeldingen - Credit - sitemap - Contact