De 'cookies' verzekeren een goede werking van onze website. Als u deze laatste gebruikt, aanvaardt u het gebruik van 'cookies'. Meer info

Medische secretaresse (Het vereiste niveau)

TOELATINGSVOORWAARDEN TOT DE CURSUS MEDISCHE SECRETARESSE

Leeftijd

Is zonder belang, vermits onze cursus bevattelijk is voor vrijwel elke graad van maturiteit.

Opleidingsniveau

Als U reeds een degelijke basis heeft, des te beter. Maar het lager middelbaar volstaat. Welke opleiding U ook genoten heeft, wij vragen een bekwaamheidstest te willen afleggen die ons zal toelaten te oordelen of U in staat bent de cursus te volgen.

Getuigenissen

Zoals beloofd fax ik U de gegevens door van de persoon die bij ons een contract kreeg als medische secretaresse : Mevr. Inge C..Wij danken U alvast voor Uw medewerking in onze zoektocht. Met vriendelijke groeten.

Dr Bernard H. - 8000 Brugge

Naar aanleiding van de advertentie die U mij toegestuurd hebt, heb ik het genoegen U te melden dat ik aangeworven ben in hoedanigheid van medische secretaresse bij Dr S.
Tegelijkertijd wil ik U danken voor Uw hulp betreffende de opvolging van de loopbaan van Uw leerlingen. Met dank.

Christel. R.

Bij deze wil ik U van harte danken voor uw hulp bij het zoeken naar een job voor mij. Ik dacht niet zo'n goede job zo vlug te vinden ! Uw plaatsingsdienst voor de leerlingen wordt zeer gewaardeerd.
Ik wil U nogmaals danken. Met beleefde groeten.

Laurence A. - 1180 Brussel

Zie alle getuigenissen

Kultuur- en Vormingscentrum is gespecialiseerd in het opleiden van medische secretaressen in het afstandsonderwijs.

Wettelijke vermeldingen - Credit - sitemap - Contact